Nordisk ministerråd avvikler støtten til Nordisk Panorama

Nordisk ministerråd avvikler støtten til Nordisk Panorama

Det nordiske ministerrådets beslutning vil få alvorlige konsekvenser for det nordiske filmmiljøet, advarer Anita Reher, leder av Nordisk Panorama.

Foto: «Kunstneren og tyven» er en av filmene som har hatt NP som springbrett

Nordisk Panorama (NP) har de siste 30 årene vært en viktig arena for å fremme og lansere nordiske kort- og dokumentarfilmer, både innad i Norden og overfor resten av verden. Når nordisk ministerrråd nå fjerner sine tilskudd, vil 60 prosent av budsjettet til festivalen forsvinne, melder Nordisk Panoramas leder, Anita Reher. Dette vil ramme den nordiske bransjen hardt i en periode da pandemien fra før har lammet deler av den.

– Vi er et springbrett for nordiske filmskapere, slik at de kan nå utover egne landegrenser, sier Reher. Filmskaperne trengte vår støtte i oppgangstider. Når de nå står overfor endeløse utfordringer, vil ministerrådets beslutning få dramatiske konsekvenser for kort og dokumentarfilmbransjens viktigste mønstring i vår region.

For norske filmskapere har NP vært viktig. I fjor høst ble både Benjamin Ree (Kunstneren og tyven), Rikke Gregersen (De berørte) og Nora Nivedita Tvedt (Fucking adopted) tildelt priser på festivalen, noe som har hjulpet filmene på deres videre vei ut i verden.

I en pressemelding utdyper Reher de videre konsekvensene av at det økonomiske fundamentet for NP er fjernet. En nylig rapport fra Nordisk Film & TV Fond viser at er det større pågang enn noen gang for deltakelse på viktige bransjefora som det årlige pitcheforumet under NP, påpeker hun. Der kan filmskaperne få møte finansiører med sine nye prosjekter. Pågangen vil bare vokse etter hvert som bransjen forsøker å komme seg på beina igjen. De fleste selskapene NP støtter er uavhengige aktører som er avhengig av nordisk samfinansiering for å få gjennomført sine produksjoner.

«Nordisk Panorama’s primary objective is to encourage collaboration and the production of high-quality short and documentary films in the Nordic countries. It was also created to let new voices and new generations of filmmakers enter the film industry. NP’s framework enables independent filmmakers to promote their films and receive funding from public sources in the Nordic region and from the industry at large. NP gathers the resources – creative talent, industry networks, and international financiers from broadcasting, film institutes, streaming platforms, and private foundations – that let Nordic filmmakers succeed on the world stage.

The visual storytellers Nordisk Panorama serves are the ambassadors of Nordic culture for our region and around the world. Nordisk Panorama has enabled Nordic filmmakers to maintain an outsized presence in the global film industry. Documentaries are also at the forefront of raising awareness about critical issues and encouraging public dialogue.”

Nordisk ministerråd avvikler støtten til Nordisk Panorama

Nordisk ministerråd avvikler støtten til Nordisk Panorama

Det nordiske ministerrådets beslutning vil få alvorlige konsekvenser for det nordiske filmmiljøet, advarer Anita Reher, leder av Nordisk Panorama.

Foto: «Kunstneren og tyven» er en av filmene som har hatt NP som springbrett

Nordisk Panorama (NP) har de siste 30 årene vært en viktig arena for å fremme og lansere nordiske kort- og dokumentarfilmer, både innad i Norden og overfor resten av verden. Når nordisk ministerrråd nå fjerner sine tilskudd, vil 60 prosent av budsjettet til festivalen forsvinne, melder Nordisk Panoramas leder, Anita Reher. Dette vil ramme den nordiske bransjen hardt i en periode da pandemien fra før har lammet deler av den.

– Vi er et springbrett for nordiske filmskapere, slik at de kan nå utover egne landegrenser, sier Reher. Filmskaperne trengte vår støtte i oppgangstider. Når de nå står overfor endeløse utfordringer, vil ministerrådets beslutning få dramatiske konsekvenser for kort og dokumentarfilmbransjens viktigste mønstring i vår region.

For norske filmskapere har NP vært viktig. I fjor høst ble både Benjamin Ree (Kunstneren og tyven), Rikke Gregersen (De berørte) og Nora Nivedita Tvedt (Fucking adopted) tildelt priser på festivalen, noe som har hjulpet filmene på deres videre vei ut i verden.

I en pressemelding utdyper Reher de videre konsekvensene av at det økonomiske fundamentet for NP er fjernet. En nylig rapport fra Nordisk Film & TV Fond viser at er det større pågang enn noen gang for deltakelse på viktige bransjefora som det årlige pitcheforumet under NP, påpeker hun. Der kan filmskaperne få møte finansiører med sine nye prosjekter. Pågangen vil bare vokse etter hvert som bransjen forsøker å komme seg på beina igjen. De fleste selskapene NP støtter er uavhengige aktører som er avhengig av nordisk samfinansiering for å få gjennomført sine produksjoner.

«Nordisk Panorama’s primary objective is to encourage collaboration and the production of high-quality short and documentary films in the Nordic countries. It was also created to let new voices and new generations of filmmakers enter the film industry. NP’s framework enables independent filmmakers to promote their films and receive funding from public sources in the Nordic region and from the industry at large. NP gathers the resources – creative talent, industry networks, and international financiers from broadcasting, film institutes, streaming platforms, and private foundations – that let Nordic filmmakers succeed on the world stage.

The visual storytellers Nordisk Panorama serves are the ambassadors of Nordic culture for our region and around the world. Nordisk Panorama has enabled Nordic filmmakers to maintain an outsized presence in the global film industry. Documentaries are also at the forefront of raising awareness about critical issues and encouraging public dialogue.”

MENY