Discovery med oppfølger til Baneheia-serien

Discovery med oppfølger til Baneheia-serien

– Flere momenter fortjener bred offentlig eksponering. Derfor har vi nå besluttet å videreføre redaksjonens arbeid og planlegger en oppfølger, sier Espen Skoland i Discovery.

Dokumentarserien Baneheia – kampen om sannheten får en ny sesong, melder Discovery i en pressemelding. I serien, som i boken den er basert på, rettes et kritisk søkelys på etterforskningen, bevisvurderingene og rettssakene som førte til domfellelse av Viggo Kristiansen. Serien, som er vist på Discovery+ i vinter, ble publisert før Gjenopptakelseskommisjonen hadde ferdigbehandlet Kristiansens sak.

– Nå, etter Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon, er det fortsatt tematikk som ikke er belyst, sier ansvarlig redaktør i TVNorge og discovery+, Espen Skoland.

– Journalistene har gjort et omfattende arbeid i sine undersøkelser, og det er flere momenter som fortjener en bred offentlig eksponering. Derfor har vi nå besluttet å videreføre redaksjonens arbeid og planlegger en oppfølger.

Baneheia-saken, der to små jenter ble mishandlet og drept, er en av de mest omtalte kriminalsakene i norsk historie. I 2002 ble Jan Helge Andersen og Kristiansen dømt for drapene. Andersen tilsto, mens Kristiansen hele tiden har nektet enhver befatning med saken. Kristiansens sak lå nylig til vurdering hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for sjuende gang. Da ble saken ble besluttet gjenopptatt. 2. mars ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle saken.

Produsent Kelly Lillesund i Monster forteller at redaksjonen har fulgt prosessen opp mot gjenopptakelsen over lang tid, og kommer til å fortsette å følge saken tett fremover mot det som enten blir en ny hovedforhandling eller en påstand om frifinnelse.

– Vi har gravd oss dypt ned i saken, og kommer til å fortsette å formidle fakta nøkternt, og holde fokus på hva vi som samfunn kan lære av saken.

Discovery med oppfølger til Baneheia-serien

Discovery med oppfølger til Baneheia-serien

– Flere momenter fortjener bred offentlig eksponering. Derfor har vi nå besluttet å videreføre redaksjonens arbeid og planlegger en oppfølger, sier Espen Skoland i Discovery.

Dokumentarserien Baneheia – kampen om sannheten får en ny sesong, melder Discovery i en pressemelding. I serien, som i boken den er basert på, rettes et kritisk søkelys på etterforskningen, bevisvurderingene og rettssakene som førte til domfellelse av Viggo Kristiansen. Serien, som er vist på Discovery+ i vinter, ble publisert før Gjenopptakelseskommisjonen hadde ferdigbehandlet Kristiansens sak.

– Nå, etter Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon, er det fortsatt tematikk som ikke er belyst, sier ansvarlig redaktør i TVNorge og discovery+, Espen Skoland.

– Journalistene har gjort et omfattende arbeid i sine undersøkelser, og det er flere momenter som fortjener en bred offentlig eksponering. Derfor har vi nå besluttet å videreføre redaksjonens arbeid og planlegger en oppfølger.

Baneheia-saken, der to små jenter ble mishandlet og drept, er en av de mest omtalte kriminalsakene i norsk historie. I 2002 ble Jan Helge Andersen og Kristiansen dømt for drapene. Andersen tilsto, mens Kristiansen hele tiden har nektet enhver befatning med saken. Kristiansens sak lå nylig til vurdering hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for sjuende gang. Da ble saken ble besluttet gjenopptatt. 2. mars ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle saken.

Produsent Kelly Lillesund i Monster forteller at redaksjonen har fulgt prosessen opp mot gjenopptakelsen over lang tid, og kommer til å fortsette å følge saken tett fremover mot det som enten blir en ny hovedforhandling eller en påstand om frifinnelse.

– Vi har gravd oss dypt ned i saken, og kommer til å fortsette å formidle fakta nøkternt, og holde fokus på hva vi som samfunn kan lære av saken.

MENY