– Det er lett å havne utenfor

– Det er lett å havne utenfor

Mange frilansere synes det er problematisk å få hjelp fra NAV, forteller Filmforbundets Thor Lønning Aarrestad, i kjølvannet av frilansfotograf Maru Sanchez Lopez sin sak i NAV klageinstans. Han oppfordrer frilanserne til å ta kontakt om de skulle havne utenfor reglementet.

Nylig ble det kjent gjennom fagbladet Journalisten at frilansfotograf og dokumentarfilmskaper Maru Sanchez Lopez har ventet på sykepengene sine fra NAV i snart ett år. Først fikk hun avslag på søknaden sin, fordi hun ifølge NAV ikke hadde betalt nok skatt, noe som viste seg å ikke stemme.

I ettertid har NAV forklart at den opprinnelige begrunnelsen deres for avslaget var feil, og at avslaget skyldtes at hun ikke hadde jobbet de fire siste ukene før hun ble sykmeldt. Siden mai 2019 behandles saken hennes videre i NAV Klageinstans, og skal bli ferdigbehandlet i løpet av februar 2020.

Men saken til Sanchez Lopez er dessverre ikke unik. Det kan styreleder i Norsk Filmforbund og frilansfilmfotograf Thor Lønning Aarrestad bekrefte da Rushprint tar kontakt med ham. Han ønsker først å oppklare frilanser-begrepet. De fleste i film- og tv-bransjen er arbeidstakere, ansatt på midlertidige kontrakter. Disse skal registrere seg som arbeidstakere hos NAV og har krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene i sykeperioden.

– Frilanser-begrepet blir ofte brukt feil. Hvis du jobber oppdragsbasert, men fakturerer som selvstendig næringsdrivende, er du ikke frilanser. En frilanser er en som mottar lønn fra oppdragsgiverne sine, og da blir skattetrekket automatisk ført inn i skattekortet av oppdragsgiveren. Det finnes ulike regler for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Vi anbefaler våre medlemmer å gå på skattekort. Det er også viktig å sette seg inn i reglene som gjelder for deg.

I folketrygdloven er vilkårene de samme for frilansere, selvstendig næringsdrivende og fast ansatte. På nettsiden til NAV står det:

  • Du må ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt.
  • Du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk. Dette er inntekt du har mottatt som lønn og betalt skatt av. 
  • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden.

Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. De første 16 dagene kan du få sykepenger hvis du har tegnet forsikring. De 16 dagene telles fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når NAV får beskjed (egenmelding) fra deg om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Du kan gi egenmelding til NAV skriftlig eller på telefon.

Thor Lønning Aarrestad

Til Journalisten sa Lopez at «Å behandle frilansere på samme måte som fast ansatte er ikke riktig. Jeg hadde for eksempel ingen jobb i de fire ukene før jeg ble sykemeldt fordi jeg er frilanser. Det er ganske vanlig å ha lange perioder uten jobb.»

Aarrestad mener at folketrygdloven behandler frilansere og selvstendig næringsdrivende på feil grunnlag:

Folketrygdloven bør ikke behandle frilansere, selvstendig næringsdrivende og fast ansatte likt. Når du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende i film- og tv-bransjen, jobber du ikke hele tiden. Du har gjerne opphold mellom oppdragene og derfor kan det bli vanskelig med fire ukers sammenhengende jobb før du blir syk. Derfor blir det lett å havne utenfor retten til sykepenger. Sånn som Lopez selv konkluderer med i Journalisten, er det viktig at folk leser seg opp på de reglene som gjelder for sin yrkesgruppe. Man tenker ofte at man ikke kommer i en like uheldig situasjon som Lopez, men så skjer det og da har man ingen anelse om hva man skal gjøre. Derfor anbefaler vi at du har en sykdomsforsikring, som du kan få for gode vilkår gjennom Kunstnerforsikringen i Filmforbundet.

Han mener at NAV-reglementet virker som det er hovedsakelig laget for folk med faste ansettelser:

– Det er veldig mange i landet vårt, ikke bare i film- og tv-bransjen, som jobber som frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV-reglementet virker som det er hovedsakelig laget for folk med tradisjonelt fast arbeid. Det er veldig mange frilansere og selvstendig næringsdrivende som synes det er problematisk å få hjelp fra NAV, fordi alt blir sluset gjennom et hovednummer og hver gang du ringer dem er det stadig nye saksbehandlere som ikke kjenner saken din. Derfor er det viktig at medlemmene våre tar kontakt med oss dersom dem havner i en uheldig situasjon. En bevisstgjøringskampanje for medlemmene våre kunne vært en god idé, men på nettsidene våre ligger allerede frilans/frie yrker-pakken tilgjengelig for medlemmene våre med god informasjon til alle frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Aarrestad ønsker at politikerne ser på sykepenger-ordningene for frilansere og selvstendig næringsdrivende, siden det ikke alltid er mulig med fire ukers sammenhengende jobb før man blir syk.

Denne saken ble korrigert 25.februar.

– Det er lett å havne utenfor

– Det er lett å havne utenfor

Mange frilansere synes det er problematisk å få hjelp fra NAV, forteller Filmforbundets Thor Lønning Aarrestad, i kjølvannet av frilansfotograf Maru Sanchez Lopez sin sak i NAV klageinstans. Han oppfordrer frilanserne til å ta kontakt om de skulle havne utenfor reglementet.

Nylig ble det kjent gjennom fagbladet Journalisten at frilansfotograf og dokumentarfilmskaper Maru Sanchez Lopez har ventet på sykepengene sine fra NAV i snart ett år. Først fikk hun avslag på søknaden sin, fordi hun ifølge NAV ikke hadde betalt nok skatt, noe som viste seg å ikke stemme.

I ettertid har NAV forklart at den opprinnelige begrunnelsen deres for avslaget var feil, og at avslaget skyldtes at hun ikke hadde jobbet de fire siste ukene før hun ble sykmeldt. Siden mai 2019 behandles saken hennes videre i NAV Klageinstans, og skal bli ferdigbehandlet i løpet av februar 2020.

Men saken til Sanchez Lopez er dessverre ikke unik. Det kan styreleder i Norsk Filmforbund og frilansfilmfotograf Thor Lønning Aarrestad bekrefte da Rushprint tar kontakt med ham. Han ønsker først å oppklare frilanser-begrepet. De fleste i film- og tv-bransjen er arbeidstakere, ansatt på midlertidige kontrakter. Disse skal registrere seg som arbeidstakere hos NAV og har krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene i sykeperioden.

– Frilanser-begrepet blir ofte brukt feil. Hvis du jobber oppdragsbasert, men fakturerer som selvstendig næringsdrivende, er du ikke frilanser. En frilanser er en som mottar lønn fra oppdragsgiverne sine, og da blir skattetrekket automatisk ført inn i skattekortet av oppdragsgiveren. Det finnes ulike regler for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Vi anbefaler våre medlemmer å gå på skattekort. Det er også viktig å sette seg inn i reglene som gjelder for deg.

I folketrygdloven er vilkårene de samme for frilansere, selvstendig næringsdrivende og fast ansatte. På nettsiden til NAV står det:

  • Du må ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt.
  • Du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk. Dette er inntekt du har mottatt som lønn og betalt skatt av. 
  • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden.

Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. De første 16 dagene kan du få sykepenger hvis du har tegnet forsikring. De 16 dagene telles fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når NAV får beskjed (egenmelding) fra deg om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Du kan gi egenmelding til NAV skriftlig eller på telefon.

Thor Lønning Aarrestad

Til Journalisten sa Lopez at «Å behandle frilansere på samme måte som fast ansatte er ikke riktig. Jeg hadde for eksempel ingen jobb i de fire ukene før jeg ble sykemeldt fordi jeg er frilanser. Det er ganske vanlig å ha lange perioder uten jobb.»

Aarrestad mener at folketrygdloven behandler frilansere og selvstendig næringsdrivende på feil grunnlag:

Folketrygdloven bør ikke behandle frilansere, selvstendig næringsdrivende og fast ansatte likt. Når du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende i film- og tv-bransjen, jobber du ikke hele tiden. Du har gjerne opphold mellom oppdragene og derfor kan det bli vanskelig med fire ukers sammenhengende jobb før du blir syk. Derfor blir det lett å havne utenfor retten til sykepenger. Sånn som Lopez selv konkluderer med i Journalisten, er det viktig at folk leser seg opp på de reglene som gjelder for sin yrkesgruppe. Man tenker ofte at man ikke kommer i en like uheldig situasjon som Lopez, men så skjer det og da har man ingen anelse om hva man skal gjøre. Derfor anbefaler vi at du har en sykdomsforsikring, som du kan få for gode vilkår gjennom Kunstnerforsikringen i Filmforbundet.

Han mener at NAV-reglementet virker som det er hovedsakelig laget for folk med faste ansettelser:

– Det er veldig mange i landet vårt, ikke bare i film- og tv-bransjen, som jobber som frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV-reglementet virker som det er hovedsakelig laget for folk med tradisjonelt fast arbeid. Det er veldig mange frilansere og selvstendig næringsdrivende som synes det er problematisk å få hjelp fra NAV, fordi alt blir sluset gjennom et hovednummer og hver gang du ringer dem er det stadig nye saksbehandlere som ikke kjenner saken din. Derfor er det viktig at medlemmene våre tar kontakt med oss dersom dem havner i en uheldig situasjon. En bevisstgjøringskampanje for medlemmene våre kunne vært en god idé, men på nettsidene våre ligger allerede frilans/frie yrker-pakken tilgjengelig for medlemmene våre med god informasjon til alle frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Aarrestad ønsker at politikerne ser på sykepenger-ordningene for frilansere og selvstendig næringsdrivende, siden det ikke alltid er mulig med fire ukers sammenhengende jobb før man blir syk.

Denne saken ble korrigert 25.februar.

MENY