NFI mener å ha oppnådd jevn kjønnsbalanse for 2018

NFI mener å ha oppnådd jevn kjønnsbalanse for 2018

NFIs mål om 50 prosent kvinneandel ble i 2018 oppnådd for prosjekter med utviklings- og produksjonstilskudd totalt for alle formater, melder NFI – som samtidig er forsiktig med å spå om denne tendensen vil fortsette.

Foto: «Sonja» – et av voksende antall prosjekter med kvinner i nøkkelposisjoner

Dette gir optimisme til å jobbe videre, mener NFI-direktør Sindre Guldvog om de nye tallene for kjønnsbalansen som ble offentliggjort i dag.

I 2018 ble NFIs mål om 50 prosent kvinneandel oppnådd for prosjekter med utviklings- og produksjonstilskudd totalt for alle formater, melder NFI selv. Det ble også oppnådd for produksjonstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar) og produksjonstilskudd til kortfilm. Målet ble også nådd for utviklingstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar), dokumentar og kortfilm.

Men om dette vil holde over tid, er et annet spørsmål. NFI tar sine forbehold:

”Det er samtidig viktig å understreke at resultater for enkeltår må leses med forsiktighet, da det kan være utslag av tilfeldige variasjoner, og ikke nødvendigvis er uttrykk for varige endringer i bransjen. For å kunne oppnå full likestilling og reelle endringer i maktstrukturene i bransjen, må vi kunne vise til en 50/50-fordeling over tid i både søknads- og tilskuddsmassen for alle formater.

Noen hovedtall (kilde NFI):

Hovedtendens: For produksjon og utviklingstilskudd totalt sett var kvinneandelen på 51% i 2018. Kvinneandelen for produksjonstilskudd for alle formater (dokumentar, dramaserier, spillefilm og kortfilm) var 48%, mens kvinneandelen for utviklingstilskudd for alle formater var 53%. Det bør bemerkes at det er stor variasjon i kvinneandel mellom formatene.

Kinofilm: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for prosjekter tildelt produksjonstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar) i 2018 er 53 prosent. Dette er en økning fra 2017 da kvinneandelen var 35,4 prosent. Hvis vi tar bort kinodokumentar og kun ser på spillefilm er kvinneandelen på 56 prosent. Dette er en økning siden 2017, da kvinneandelen for spillefilm var 40,6 prosent.

Dokumentar: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for prosjekter tildelt produksjonstilskudd (dokumentar) i 2018 er 22 prosent. Dette er en reduksjon fra 2017 da kvinneandelen var 35 prosent.

Kortfilm: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for prosjekter tildelt produksjonstilskudd til kortfilm i 2018 er 60 prosent. Dette er en økning fra 2017 da kvinneandelen var 55,6 prosent.

Dramaserier: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner blant prosjekter tildelt produksjonstilskudd for dramaserier er 41,1 prosent. Dette er en nedgang fra 2017 hvor tallet var 47,5 prosent.

Premierefilmer: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for kinofilmer (spillefilm og kinodokumentar) med premiere i 2018 er 33,26 prosent. Dette er en svak økning fra 2017 da kvinneandelen var 30,8 prosent. Ser vi kun på filmer med forhåndsstøtte fra NFI er kvinneandelen 36,5 prosent.

Premierefilmer: Kvinneandelen i hovedroller for spillefilmer med premiere i 2018 er 52,5 prosent. Dette er en økning fra 2017, da kvinneandelen var 27 prosent.

Du kan lese mer om rapporten her.

NFI mener å ha oppnådd jevn kjønnsbalanse for 2018

NFI mener å ha oppnådd jevn kjønnsbalanse for 2018

NFIs mål om 50 prosent kvinneandel ble i 2018 oppnådd for prosjekter med utviklings- og produksjonstilskudd totalt for alle formater, melder NFI – som samtidig er forsiktig med å spå om denne tendensen vil fortsette.

Foto: «Sonja» – et av voksende antall prosjekter med kvinner i nøkkelposisjoner

Dette gir optimisme til å jobbe videre, mener NFI-direktør Sindre Guldvog om de nye tallene for kjønnsbalansen som ble offentliggjort i dag.

I 2018 ble NFIs mål om 50 prosent kvinneandel oppnådd for prosjekter med utviklings- og produksjonstilskudd totalt for alle formater, melder NFI selv. Det ble også oppnådd for produksjonstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar) og produksjonstilskudd til kortfilm. Målet ble også nådd for utviklingstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar), dokumentar og kortfilm.

Men om dette vil holde over tid, er et annet spørsmål. NFI tar sine forbehold:

”Det er samtidig viktig å understreke at resultater for enkeltår må leses med forsiktighet, da det kan være utslag av tilfeldige variasjoner, og ikke nødvendigvis er uttrykk for varige endringer i bransjen. For å kunne oppnå full likestilling og reelle endringer i maktstrukturene i bransjen, må vi kunne vise til en 50/50-fordeling over tid i både søknads- og tilskuddsmassen for alle formater.

Noen hovedtall (kilde NFI):

Hovedtendens: For produksjon og utviklingstilskudd totalt sett var kvinneandelen på 51% i 2018. Kvinneandelen for produksjonstilskudd for alle formater (dokumentar, dramaserier, spillefilm og kortfilm) var 48%, mens kvinneandelen for utviklingstilskudd for alle formater var 53%. Det bør bemerkes at det er stor variasjon i kvinneandel mellom formatene.

Kinofilm: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for prosjekter tildelt produksjonstilskudd til kinofilm (spillefilm og kinodokumentar) i 2018 er 53 prosent. Dette er en økning fra 2017 da kvinneandelen var 35,4 prosent. Hvis vi tar bort kinodokumentar og kun ser på spillefilm er kvinneandelen på 56 prosent. Dette er en økning siden 2017, da kvinneandelen for spillefilm var 40,6 prosent.

Dokumentar: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for prosjekter tildelt produksjonstilskudd (dokumentar) i 2018 er 22 prosent. Dette er en reduksjon fra 2017 da kvinneandelen var 35 prosent.

Kortfilm: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for prosjekter tildelt produksjonstilskudd til kortfilm i 2018 er 60 prosent. Dette er en økning fra 2017 da kvinneandelen var 55,6 prosent.

Dramaserier: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner blant prosjekter tildelt produksjonstilskudd for dramaserier er 41,1 prosent. Dette er en nedgang fra 2017 hvor tallet var 47,5 prosent.

Premierefilmer: Kvinneandelen i nøkkelposisjoner for kinofilmer (spillefilm og kinodokumentar) med premiere i 2018 er 33,26 prosent. Dette er en svak økning fra 2017 da kvinneandelen var 30,8 prosent. Ser vi kun på filmer med forhåndsstøtte fra NFI er kvinneandelen 36,5 prosent.

Premierefilmer: Kvinneandelen i hovedroller for spillefilmer med premiere i 2018 er 52,5 prosent. Dette er en økning fra 2017, da kvinneandelen var 27 prosent.

Du kan lese mer om rapporten her.

MENY