Skal kutt i våre lønninger subsidiere norsk tv-drama?

Skal kutt i våre lønninger subsidiere norsk tv-drama?

«Vi kan ikke la lønnsnivået løpe løpsk», sier produsent Aage Aaberge, og påstår at noen oss som streiker ”får 700.000 kroner for mindre enn ett års arbeid». Men sannheten er at de fleste av oss filmarbeidere ligger godt under en norsk gjennomsnittslønn, skriver de streikende i dette innlegget.

Kjære Aage Aaberge, Produsent i Nordisk Film Production.

Du sier i Kampanje den 11. september at en samlet bransje bør være stolte av hva vi får til innen TV-drama i Norge. Det er vi absolutt. Men det er ikke det denne streiken handler om.

Vi som jobber med TV-drama er tatt ut i streik fordi vi krever å få på plass et rimelig minstelønnssystem, basert på dagens lønnsnivå. Men det vi tilbys fra motparten i Virke Produsentforeningen vil i praksis gi oss en reell lønnsnedgang. Det er det ingen i norsk arbeidsliv som vil akseptere. Heller ikke vi, derfor streiker vi.

«Vi kan ikke la lønnsnivået løpe løpsk», sier du, og at noen av oss som streiker ”får 700.000 kroner for mindre enn ett års arbeid”. Hvem er det du sikter til? Rundt bordet vårt sitter 10 streikende filmarbeidere, alle er fagsjefer med mellom 10 og 25 års erfaring fra bransjen. Tre av oss har tjent det beløpet tre ganger i hele vår karriere. Sannheten er at det er en sjeldenhet at noen tjener såpass mye. De fleste av oss filmarbeidere ligger derimot godt under en norsk gjennomsnittslønn på 535.000 kroner. En kameraassistent med bachelor og ett års arbeidserfaring tjener 290.000 kroner i året dersom hun får spillefilmsats på et langt TV-drama prosjekt. En sminkør med utdanning og 6 års arbeidserfaring i bransjen vil ha en årslønn på 415.000.

Sammen lager vi mer og bedre TV-drama her i landet enn noen gang før. Pilene peker oppover. For å kunne opprettholde kvaliteten i det vi lager må vi beholde kompetansen i dramaproduksjonene. Det sikrer vi med et minstelønnssystem som er tilnærmet det vi har på spillefilm, fordi jobben vi gjør er den samme. At oppdragene er lenger på TV-drama gjelder slett ikke alle. Det er mange som kun er ansatt i kortere perioder gjennom produksjonen. Som midlertidig ansatte og freelancere er vi en utsatt gruppe, som sjelden vet når neste jobb kommer, og som aldri kan forutse hva årslønnen vår blir.

Aage, vi skjønner at du er frustrert over streiken, det er virkelig vi også! Du leder et selskap som er blant de ryddigste i bransjen. Du gir faktisk de fleste av oss den lønnen vi ber om, altså spillefilmsats, trolig fordi du vet at lik lønn for likt arbeid sikrer deg kompetente fagfolk og stabilitet i produksjonen. Mange andre produsenter gjør det samme. Vi vil jobbe med dere, ikke streike mot dere! Men hvilket annet valg har vi når Virke Produsentforeningen nekter å tilby oss noe annet enn en reell og betydelig lønnsnedgang? Når resten av Norges befolkning kan forvente en lønnsøkning på 2,8% ved årets lønnsoppgjør, mener produsentene virkelig at vi fortjener å gå ned i lønn? Det går vi ikke med på.

Vi krever ikke engang lønnsøkning. Bare en formalisering av allerede eksisterende praksis i et minstelønnsystem. Det synes vi er mer enn rimelig.

Vi håper vi snart kan løse dette gjennom reelle forhandlinger.

Hilsen alle oss som er tatt ut i filmarbeiderstreik.

PS: Vi har laget en liten filmsnutt for å illustrere poenget med lønnen vår.

Skal kutt i våre lønninger subsidiere norsk tv-drama?

Skal kutt i våre lønninger subsidiere norsk tv-drama?

«Vi kan ikke la lønnsnivået løpe løpsk», sier produsent Aage Aaberge, og påstår at noen oss som streiker ”får 700.000 kroner for mindre enn ett års arbeid». Men sannheten er at de fleste av oss filmarbeidere ligger godt under en norsk gjennomsnittslønn, skriver de streikende i dette innlegget.

Kjære Aage Aaberge, Produsent i Nordisk Film Production.

Du sier i Kampanje den 11. september at en samlet bransje bør være stolte av hva vi får til innen TV-drama i Norge. Det er vi absolutt. Men det er ikke det denne streiken handler om.

Vi som jobber med TV-drama er tatt ut i streik fordi vi krever å få på plass et rimelig minstelønnssystem, basert på dagens lønnsnivå. Men det vi tilbys fra motparten i Virke Produsentforeningen vil i praksis gi oss en reell lønnsnedgang. Det er det ingen i norsk arbeidsliv som vil akseptere. Heller ikke vi, derfor streiker vi.

«Vi kan ikke la lønnsnivået løpe løpsk», sier du, og at noen av oss som streiker ”får 700.000 kroner for mindre enn ett års arbeid”. Hvem er det du sikter til? Rundt bordet vårt sitter 10 streikende filmarbeidere, alle er fagsjefer med mellom 10 og 25 års erfaring fra bransjen. Tre av oss har tjent det beløpet tre ganger i hele vår karriere. Sannheten er at det er en sjeldenhet at noen tjener såpass mye. De fleste av oss filmarbeidere ligger derimot godt under en norsk gjennomsnittslønn på 535.000 kroner. En kameraassistent med bachelor og ett års arbeidserfaring tjener 290.000 kroner i året dersom hun får spillefilmsats på et langt TV-drama prosjekt. En sminkør med utdanning og 6 års arbeidserfaring i bransjen vil ha en årslønn på 415.000.

Sammen lager vi mer og bedre TV-drama her i landet enn noen gang før. Pilene peker oppover. For å kunne opprettholde kvaliteten i det vi lager må vi beholde kompetansen i dramaproduksjonene. Det sikrer vi med et minstelønnssystem som er tilnærmet det vi har på spillefilm, fordi jobben vi gjør er den samme. At oppdragene er lenger på TV-drama gjelder slett ikke alle. Det er mange som kun er ansatt i kortere perioder gjennom produksjonen. Som midlertidig ansatte og freelancere er vi en utsatt gruppe, som sjelden vet når neste jobb kommer, og som aldri kan forutse hva årslønnen vår blir.

Aage, vi skjønner at du er frustrert over streiken, det er virkelig vi også! Du leder et selskap som er blant de ryddigste i bransjen. Du gir faktisk de fleste av oss den lønnen vi ber om, altså spillefilmsats, trolig fordi du vet at lik lønn for likt arbeid sikrer deg kompetente fagfolk og stabilitet i produksjonen. Mange andre produsenter gjør det samme. Vi vil jobbe med dere, ikke streike mot dere! Men hvilket annet valg har vi når Virke Produsentforeningen nekter å tilby oss noe annet enn en reell og betydelig lønnsnedgang? Når resten av Norges befolkning kan forvente en lønnsøkning på 2,8% ved årets lønnsoppgjør, mener produsentene virkelig at vi fortjener å gå ned i lønn? Det går vi ikke med på.

Vi krever ikke engang lønnsøkning. Bare en formalisering av allerede eksisterende praksis i et minstelønnsystem. Det synes vi er mer enn rimelig.

Vi håper vi snart kan løse dette gjennom reelle forhandlinger.

Hilsen alle oss som er tatt ut i filmarbeiderstreik.

PS: Vi har laget en liten filmsnutt for å illustrere poenget med lønnen vår.

MENY