Dramastreiken er over

Dramastreiken er over

Etter en uvanlig lang dramastreik har partene kommet til enighet. – Jeg håper vi med dette kan bygge en felles virkelighetsforståelse som bedrer samarbeidet framover, sier Sverre Pedersen i NFF. – Nå skal vi i fellesskap utrede hva som er bransjens reelle tåleevne før minstelønnssatsene avtales, sier Trond Teisberg i Virke.

Foto: Sven Nordin i «Wisting», en av seriene som ble hardest rammet av streiken

Den tre uker gamle streiken som rammet en rekke store norske dramaproduksjoner er over. Det melder partene etter at de kom til enighet i løpet av helgen og mandagen. Det var lettelse å spore hos begge parter etter en av de lengste streikene i norsk film- og tv-bransjes nyere historie.

Partene hadde først kommet til enighet på området tv-underholdning. Men på området tv-drama endte meklingen i brudd og NFF tok ut sine medlemmer i streik på en rekke store produksjoner fra 1.september. De som ble rammet var Heimebane 2 (Motlys for NRK), Twin (Nordisk Film Production for NRK), Wisting (Cinenord for TV2), Exit (Fremantle for NRK) og Seizure (Miso Film for MTG/Viaplay).

Sverre Pedersen, forbundsleder i Norsk filmforbund (NFF), kan fortelle at streiken har vært en prøvelse for både de streikende og produksjonsselskapene, men at det mot midten av forrige uke skjedde et gjennombrudd.

– Vi sendte et tilbud til Virke på tirsdag. På onsdag tok forhandlingssjef Trond Teisberg kontakt og ba om at vi skulle starte en dialog. Så hadde vi to møter på onsdag og to møter på torsdag, og så satt vi sammen hele fredag i 8-9 timer. Og da fikk vi løsningskonstruksjonen på plass. Da jeg møtte streikestyret fredag kl 16.30 fikk jeg tilslutning til den konstruksjonen vi hadde forhandlet fram. Etter det gjensto detaljene som vi har jobbet med i dag inntil vi møtte Virke kl 13 – og da var det den siste tautrekkingen det sto om.

Pedersen både tror og håper at partene har dannet et godt grunnlag for fortsatt tillit, og fremhever verdien av at tariffdirektøren i Virke ble med i prosessen fra torsdag ettermiddag.

– Det tror jeg var veldig klokt at en som ikke hadde vært så tett på prosessen kom inn og ikke hadde samme prestisje på historikken, med et klart blikk for konstruktive løsninger.

Mot en felles virkelighetsforståelse?

Norsk filmforbund har fått et resultat som innfrir en betydelig andel av kravene, mener Pedersen.

– Nå går vi inn i det viktige arbeidet for å styrke samarbeidet og avtalene mellom partene. Vi fikk en forsikring om det lønnsmessige, en forsikring om en ekstra ivaretakelse av assistentfunksjonene. Det har ofte vært der folk har hatt de dårligste avtalene – hos de ferske og nyutdannede.

Pedersen mener at den fremste utfordringen har vært å oppnå en felles forståelse av de faktiske lønnsforholdene i bransjen.

– Under den forrige streiken i 2013, som var vesentlig kortere enn denne, ble vi enige om å rydde opp i hele avtalekonstruksjonen med unntak av lønnssystemet. Det ble imidlertid protokollført at produsentsiden skulle årlig levere lønnsstatistikk, slik at vi kunne opparbeide oss en omforent oversikt over lønnsforholdene i bransjen. Vi i NFF har gjort årlige lønnsundersøkelser, helt siden 2010. Virke har aldri levert den lønnsstatistikken som var en forutsetning, og det mener jeg har gjort dette så vanskelig. På området tv-underholdning gjorde begge sider lønnsundersøkelser, og der kom vi fram til enighet og unngikk streik. Men nå skal vi foreta en felles lønnsundersøkelse, og her har vi mulighet til å bygge en felles virkelighetsforståelse som gjør at samarbeidet blir bedre i årene framover.

Må finne bransjens reelle tåleevne

Forhandlingsleder i Virke Produsentforeningen, Trond Teisberg, er også tilfreds med at de nå kan gjøre en felles undersøkelse.

– Vi er svært fornøyde med at vi sammen med Norsk filmforbund er enige om at det skal innføres et minstelønnssystem innen tv-drama. Nå skal vi i fellesskap utrede hva som er bransjens reelle tåleevne før minstelønnssatsene avtales i forhandlingene neste år. Virke har aldri vært imot å innføre et minstelønnssystem for ansatte på tv-dramaområdet, men det har vært viktig å oppnå forståelse for at nivået for sentralt fastsatte satser ikke kan settes høyere enn hva en samlet bransje kan tåle. Et minstelønnssystem skal sikre et anstendig minste lønnsnivå, og kan ikke reflektere det lønnsnivået det eventuelt har vært tradisjon for å anbefale og følge på enkelte større produksjoner.

Han fremhever at Virke og Norsk filmforbund hele tiden har hatt en konstruktiv dialog, til tross for ulikt syn på noen sentrale temaer i forhandlingene.

– Vi har en felles interesse av at de gode tidene for norsk tv-dramaproduksjon skal fortsette så lenge som mulig. Selv om det snakkes mye om en «boom» eller «gullalder» innen tv-drama, så er det et marked i knallhard konkurranse og pressede marginer for mange. Derfor er det viktig at bransjen står samlet og etterstreber en lønnsutvikling som ikke undergraver mulighetene for å sikre kontinuitet og et fortsatt mangfold av selskaper og produksjoner i Norge.

Dramastreiken er over

Dramastreiken er over

Etter en uvanlig lang dramastreik har partene kommet til enighet. – Jeg håper vi med dette kan bygge en felles virkelighetsforståelse som bedrer samarbeidet framover, sier Sverre Pedersen i NFF. – Nå skal vi i fellesskap utrede hva som er bransjens reelle tåleevne før minstelønnssatsene avtales, sier Trond Teisberg i Virke.

Foto: Sven Nordin i «Wisting», en av seriene som ble hardest rammet av streiken

Den tre uker gamle streiken som rammet en rekke store norske dramaproduksjoner er over. Det melder partene etter at de kom til enighet i løpet av helgen og mandagen. Det var lettelse å spore hos begge parter etter en av de lengste streikene i norsk film- og tv-bransjes nyere historie.

Partene hadde først kommet til enighet på området tv-underholdning. Men på området tv-drama endte meklingen i brudd og NFF tok ut sine medlemmer i streik på en rekke store produksjoner fra 1.september. De som ble rammet var Heimebane 2 (Motlys for NRK), Twin (Nordisk Film Production for NRK), Wisting (Cinenord for TV2), Exit (Fremantle for NRK) og Seizure (Miso Film for MTG/Viaplay).

Sverre Pedersen, forbundsleder i Norsk filmforbund (NFF), kan fortelle at streiken har vært en prøvelse for både de streikende og produksjonsselskapene, men at det mot midten av forrige uke skjedde et gjennombrudd.

– Vi sendte et tilbud til Virke på tirsdag. På onsdag tok forhandlingssjef Trond Teisberg kontakt og ba om at vi skulle starte en dialog. Så hadde vi to møter på onsdag og to møter på torsdag, og så satt vi sammen hele fredag i 8-9 timer. Og da fikk vi løsningskonstruksjonen på plass. Da jeg møtte streikestyret fredag kl 16.30 fikk jeg tilslutning til den konstruksjonen vi hadde forhandlet fram. Etter det gjensto detaljene som vi har jobbet med i dag inntil vi møtte Virke kl 13 – og da var det den siste tautrekkingen det sto om.

Pedersen både tror og håper at partene har dannet et godt grunnlag for fortsatt tillit, og fremhever verdien av at tariffdirektøren i Virke ble med i prosessen fra torsdag ettermiddag.

– Det tror jeg var veldig klokt at en som ikke hadde vært så tett på prosessen kom inn og ikke hadde samme prestisje på historikken, med et klart blikk for konstruktive løsninger.

Mot en felles virkelighetsforståelse?

Norsk filmforbund har fått et resultat som innfrir en betydelig andel av kravene, mener Pedersen.

– Nå går vi inn i det viktige arbeidet for å styrke samarbeidet og avtalene mellom partene. Vi fikk en forsikring om det lønnsmessige, en forsikring om en ekstra ivaretakelse av assistentfunksjonene. Det har ofte vært der folk har hatt de dårligste avtalene – hos de ferske og nyutdannede.

Pedersen mener at den fremste utfordringen har vært å oppnå en felles forståelse av de faktiske lønnsforholdene i bransjen.

– Under den forrige streiken i 2013, som var vesentlig kortere enn denne, ble vi enige om å rydde opp i hele avtalekonstruksjonen med unntak av lønnssystemet. Det ble imidlertid protokollført at produsentsiden skulle årlig levere lønnsstatistikk, slik at vi kunne opparbeide oss en omforent oversikt over lønnsforholdene i bransjen. Vi i NFF har gjort årlige lønnsundersøkelser, helt siden 2010. Virke har aldri levert den lønnsstatistikken som var en forutsetning, og det mener jeg har gjort dette så vanskelig. På området tv-underholdning gjorde begge sider lønnsundersøkelser, og der kom vi fram til enighet og unngikk streik. Men nå skal vi foreta en felles lønnsundersøkelse, og her har vi mulighet til å bygge en felles virkelighetsforståelse som gjør at samarbeidet blir bedre i årene framover.

Må finne bransjens reelle tåleevne

Forhandlingsleder i Virke Produsentforeningen, Trond Teisberg, er også tilfreds med at de nå kan gjøre en felles undersøkelse.

– Vi er svært fornøyde med at vi sammen med Norsk filmforbund er enige om at det skal innføres et minstelønnssystem innen tv-drama. Nå skal vi i fellesskap utrede hva som er bransjens reelle tåleevne før minstelønnssatsene avtales i forhandlingene neste år. Virke har aldri vært imot å innføre et minstelønnssystem for ansatte på tv-dramaområdet, men det har vært viktig å oppnå forståelse for at nivået for sentralt fastsatte satser ikke kan settes høyere enn hva en samlet bransje kan tåle. Et minstelønnssystem skal sikre et anstendig minste lønnsnivå, og kan ikke reflektere det lønnsnivået det eventuelt har vært tradisjon for å anbefale og følge på enkelte større produksjoner.

Han fremhever at Virke og Norsk filmforbund hele tiden har hatt en konstruktiv dialog, til tross for ulikt syn på noen sentrale temaer i forhandlingene.

– Vi har en felles interesse av at de gode tidene for norsk tv-dramaproduksjon skal fortsette så lenge som mulig. Selv om det snakkes mye om en «boom» eller «gullalder» innen tv-drama, så er det et marked i knallhard konkurranse og pressede marginer for mange. Derfor er det viktig at bransjen står samlet og etterstreber en lønnsutvikling som ikke undergraver mulighetene for å sikre kontinuitet og et fortsatt mangfold av selskaper og produksjoner i Norge.

MENY