– Amanda-komitéens definisjon av kvalitet undergraver prisens betydning

Definisjonen av årets beste film er noe vi filmprodusenter – som er mottakere av Amanda for beste kinofilm – ikke kan leve med, skriver ni produsenter i dette innlegget.