NRKs ansvar for fortellerkunsten

I stedet for å nedlegge virksomheten burde NRK Drama pålegges å arbeide mer nyskapende, med høyere risiko og med større ansvar for utviklingen av mediet, mener Frederik Hestvold i NISS.

 

Når mange filmfolk jeg snakker med og hører uttale seg ser en lys fremtid i at NRK planlegger en nedleggelse av «bastionen» NRK Drama, må man stoppe opp og tenke. En dårlig drevet «bastion» er ikke et argument mot bastionen.

Foreløpig er det ikke klart for meg i hvert fall hva det ligger i at NRK vil «sette ut» all dramaproduksjon, slik det nå er blitt annonsert i pressen. Det interessante er selvfølgelig hva som skal ligge igjen av beslutninger i NRK og ikke minst hvordan man forestiller seg at repertoaret skal utvikles. Men når det foreløpig heter at dramaavdeling skal nedlegges, må vi tro det er snakk om total nedleggelse av avdelingen. Og det skal man ikke uten videre juble over.

Det kritikerne har rett i, er at dramaavdelingens produksjon ikke er viktig i dag. Serier som Himmelblå, Berlinerpoplene og Harry & Charles er på tross av suksess-stemplet, dramatikk som strukturelt og stilistisk står med ryggen til fremtiden. Innholdsmessig har seriene ingen bevegende kraft. Det er en engstelig, kjedelig og ratingstyrt produksjon.

Derfor kan man si at dramaavdelingens ledelse har ødelagt for seg selv. Det er ingen grunn til å tro at eksterne ikke skal kunne gjøre det samme. Avdelingen fremstår som kjedelig for ambisiøse film- og tv-skapere, tungdrevet, og den er bare en plagsom konkurrent for eksterne produsenter. NRK Drama har derfor liten støtte blant kolleger utenfor huset.

Men jeg forstår ikke forestillingen som mange formidler, også Kjetil Lismoen i en kommentar i Aftenposten 16.11, om at dette vil bli bedre om man flytter ut produksjonen.

Dramaavdelingens potensial som utviklingssted for film- og tv-dramatikk er unik og uvurderlig, Den er bare ikke utnyttet i dag. Og det er helt umulig å forestille seg at det vil bli erstattet om avdelingen legges ned.

NRK er en av de få institusjonene i Norge som kan drive utviklingen av audiovisuell dramatisk fortelling fremover gjennom et aktivt kunstnerisk utviklingsarbeid, det man kan kalle kunstverdenens parallell til akademisk forskning. Og i praksis er NRK den eneste institusjonen som har gode forutsetninger for å utvikle sjangeren tv-dramaturgi. Fordi NRK kan ha kontinuerlig produksjon i et større volum – med en fast kreativ produksjonsenhet på Marienlyst som utvikler prosjekter, igangsetter produksjoner og overvåker gjennomføringen av dem.

Ved å flytte produksjonen fra Marienlyst ut, vil man miste flere av grunnbetingelsene for kunstnerisk utviklingsarbeid, som innen vårt medium i stor grad er avhengig av:


a. Stabilt og tilstrekkelig stort faglig miljø med en felles faglig kompetanse som kan utvikle tanker
b. Produksjonsvolum og økonomi til å tenke langsiktig og å ta sjanser

Med kontinuitet, volum og et relativt stabilt fagmiljø, kan man derfor få til en utvikling av kunstformen audiovisuell dramatikk uten parallell i bransjen.

NRK Drama gjør ikke denne jobben i dag, men det er det eneste stedet med dette potensialet.
Sprer man produksjonen og utviklingen av prosjektene ut på mange små enheter, mister man størrelsen og kontinuiteten i fagmiljøet som f eks har vært vesentlig for utviklingen av dansk fjernsynsdramatikk. Man må også tro at seriene vil likne hverandre. Enkeltprodusenter som får et NRK-oppdrag vil drives mot å tenke rating og kommersiell suksess, fordi de vet at sjansen for å få en jobb til vil henge sammen med suksessen. Det gir dårlig klima for kunstnerisk utvikling. Du skal ikke se bort fra at det vil likne svært på Himmelblå, Berlinerpoplene og Harry & Charles

Problemet er altså slett ikke en dramaavdeling i NRK og de rammebetingelsene som ligger i en slik avdeling. Problemet er måten dagens ledelse fortolker denne avdelingens oppgave på.


Derfor må ledelsen i NRK, filmfolk og dagens politiske ledelse kjenne sin besøkelsestid.

I stedet for å nedlegge virksomheten burde NRK Drama pålegges å arbeide mer nyskapende, med høyere risiko og med større ansvar for utviklingen av mediet. I tillegg burde bedriften øke ambisjonene og videreutvikle kompetansen med utgangspunkt i et kjernemiljø i en intern dramaavdeling, som f eks ved å opprette samarbeid med skoler som driver i høyere utdanning slik Dansk Radio har gjort.
Vi har en tradisjon i Norge for å nedlegge kulturelle institusjoner med enestående muligheter, i det øyeblikket det finnes argumenter for det. Jeg stusser fremdeles over begeistringen over at Norsk film AS ble nedlagt i sin tid. Er det noen som mener at orkestermusikken blir bedre i Norge om Hydro trekker støtten til Oslo filmharmonien og fordeler pengene på enkeltkonserter med ulike orkestre?
En nedleggelse av NRK Drama er å fjerne et potensial som vi ikke vil få igjen. Som følge av lisensen burde ikke NRK få lov til å fraskrive seg ansvaret for å være en vesentlig bidragsyter i utviklingen av audiovisuelle fortellinger i Norge.

De største mulighetene for å kunne gjøre dette ligger i å omdefinere dramaavdelingens oppdrag og i å omstrukturere avdelingen etter et slikt oppdrag, ikke i å nedlegge den.

 

Frederik Hestvold er faglig leder på Film og tv-utdanningen ved NISS

 

Les også Kjetil Lismoens kommentar om rapporten om NRKs utlegging av dramaproduksjon.

1 kommentar til NRKs ansvar for fortellerkunsten

  1. Vi vil gjerne ha NRK Drama avdelingen til NordNorge.
    Da vil man kunne fornye dramaproduksjonene og tilføre
    helt nye måter å lage film på. Vi har en annen og veldig kraftfull kultur i nord enn i sør. Dette er en side av Norge som blir vist alt for sjelden i spillefilmer og dramaproduksjoner i Norge. Filmene i sør gjør at Nordmenn tror at Nord Norge er i Trondheim. Lurer på hvordan Max Manus hadde taklet å komme til et Oslo der bare kirkene stod igjen etter krigen. Bygge opp alt fra intet. Slik så Finnmark ut etter krigen. Har noen tenkt på hvilken styrke det måtte ligge i Finnmarkingene som bygget opp et helt samfunn igjen fra ingenting. Det er så mange slike historier i Nord. NRK drama er hjertelig velkommen hit!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

NRKs ansvar for fortellerkunsten

I stedet for å nedlegge virksomheten burde NRK Drama pålegges å arbeide mer nyskapende, med høyere risiko og med større ansvar for utviklingen av mediet, mener Frederik Hestvold i NISS.

 

Når mange filmfolk jeg snakker med og hører uttale seg ser en lys fremtid i at NRK planlegger en nedleggelse av «bastionen» NRK Drama, må man stoppe opp og tenke. En dårlig drevet «bastion» er ikke et argument mot bastionen.

Foreløpig er det ikke klart for meg i hvert fall hva det ligger i at NRK vil «sette ut» all dramaproduksjon, slik det nå er blitt annonsert i pressen. Det interessante er selvfølgelig hva som skal ligge igjen av beslutninger i NRK og ikke minst hvordan man forestiller seg at repertoaret skal utvikles. Men når det foreløpig heter at dramaavdeling skal nedlegges, må vi tro det er snakk om total nedleggelse av avdelingen. Og det skal man ikke uten videre juble over.

Det kritikerne har rett i, er at dramaavdelingens produksjon ikke er viktig i dag. Serier som Himmelblå, Berlinerpoplene og Harry & Charles er på tross av suksess-stemplet, dramatikk som strukturelt og stilistisk står med ryggen til fremtiden. Innholdsmessig har seriene ingen bevegende kraft. Det er en engstelig, kjedelig og ratingstyrt produksjon.

Derfor kan man si at dramaavdelingens ledelse har ødelagt for seg selv. Det er ingen grunn til å tro at eksterne ikke skal kunne gjøre det samme. Avdelingen fremstår som kjedelig for ambisiøse film- og tv-skapere, tungdrevet, og den er bare en plagsom konkurrent for eksterne produsenter. NRK Drama har derfor liten støtte blant kolleger utenfor huset.

Men jeg forstår ikke forestillingen som mange formidler, også Kjetil Lismoen i en kommentar i Aftenposten 16.11, om at dette vil bli bedre om man flytter ut produksjonen.

Dramaavdelingens potensial som utviklingssted for film- og tv-dramatikk er unik og uvurderlig, Den er bare ikke utnyttet i dag. Og det er helt umulig å forestille seg at det vil bli erstattet om avdelingen legges ned.

NRK er en av de få institusjonene i Norge som kan drive utviklingen av audiovisuell dramatisk fortelling fremover gjennom et aktivt kunstnerisk utviklingsarbeid, det man kan kalle kunstverdenens parallell til akademisk forskning. Og i praksis er NRK den eneste institusjonen som har gode forutsetninger for å utvikle sjangeren tv-dramaturgi. Fordi NRK kan ha kontinuerlig produksjon i et større volum – med en fast kreativ produksjonsenhet på Marienlyst som utvikler prosjekter, igangsetter produksjoner og overvåker gjennomføringen av dem.

Ved å flytte produksjonen fra Marienlyst ut, vil man miste flere av grunnbetingelsene for kunstnerisk utviklingsarbeid, som innen vårt medium i stor grad er avhengig av:


a. Stabilt og tilstrekkelig stort faglig miljø med en felles faglig kompetanse som kan utvikle tanker
b. Produksjonsvolum og økonomi til å tenke langsiktig og å ta sjanser

Med kontinuitet, volum og et relativt stabilt fagmiljø, kan man derfor få til en utvikling av kunstformen audiovisuell dramatikk uten parallell i bransjen.

NRK Drama gjør ikke denne jobben i dag, men det er det eneste stedet med dette potensialet.
Sprer man produksjonen og utviklingen av prosjektene ut på mange små enheter, mister man størrelsen og kontinuiteten i fagmiljøet som f eks har vært vesentlig for utviklingen av dansk fjernsynsdramatikk. Man må også tro at seriene vil likne hverandre. Enkeltprodusenter som får et NRK-oppdrag vil drives mot å tenke rating og kommersiell suksess, fordi de vet at sjansen for å få en jobb til vil henge sammen med suksessen. Det gir dårlig klima for kunstnerisk utvikling. Du skal ikke se bort fra at det vil likne svært på Himmelblå, Berlinerpoplene og Harry & Charles

Problemet er altså slett ikke en dramaavdeling i NRK og de rammebetingelsene som ligger i en slik avdeling. Problemet er måten dagens ledelse fortolker denne avdelingens oppgave på.


Derfor må ledelsen i NRK, filmfolk og dagens politiske ledelse kjenne sin besøkelsestid.

I stedet for å nedlegge virksomheten burde NRK Drama pålegges å arbeide mer nyskapende, med høyere risiko og med større ansvar for utviklingen av mediet. I tillegg burde bedriften øke ambisjonene og videreutvikle kompetansen med utgangspunkt i et kjernemiljø i en intern dramaavdeling, som f eks ved å opprette samarbeid med skoler som driver i høyere utdanning slik Dansk Radio har gjort.
Vi har en tradisjon i Norge for å nedlegge kulturelle institusjoner med enestående muligheter, i det øyeblikket det finnes argumenter for det. Jeg stusser fremdeles over begeistringen over at Norsk film AS ble nedlagt i sin tid. Er det noen som mener at orkestermusikken blir bedre i Norge om Hydro trekker støtten til Oslo filmharmonien og fordeler pengene på enkeltkonserter med ulike orkestre?
En nedleggelse av NRK Drama er å fjerne et potensial som vi ikke vil få igjen. Som følge av lisensen burde ikke NRK få lov til å fraskrive seg ansvaret for å være en vesentlig bidragsyter i utviklingen av audiovisuelle fortellinger i Norge.

De største mulighetene for å kunne gjøre dette ligger i å omdefinere dramaavdelingens oppdrag og i å omstrukturere avdelingen etter et slikt oppdrag, ikke i å nedlegge den.

 

Frederik Hestvold er faglig leder på Film og tv-utdanningen ved NISS

 

Les også Kjetil Lismoens kommentar om rapporten om NRKs utlegging av dramaproduksjon.

One Response to NRKs ansvar for fortellerkunsten

  1. Vi vil gjerne ha NRK Drama avdelingen til NordNorge.
    Da vil man kunne fornye dramaproduksjonene og tilføre
    helt nye måter å lage film på. Vi har en annen og veldig kraftfull kultur i nord enn i sør. Dette er en side av Norge som blir vist alt for sjelden i spillefilmer og dramaproduksjoner i Norge. Filmene i sør gjør at Nordmenn tror at Nord Norge er i Trondheim. Lurer på hvordan Max Manus hadde taklet å komme til et Oslo der bare kirkene stod igjen etter krigen. Bygge opp alt fra intet. Slik så Finnmark ut etter krigen. Har noen tenkt på hvilken styrke det måtte ligge i Finnmarkingene som bygget opp et helt samfunn igjen fra ingenting. Det er så mange slike historier i Nord. NRK drama er hjertelig velkommen hit!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY