EU-støtte til 14 norske filmer

Europeiske produsenter kan søke om tilskudd til å utvikle filmprosjekter som har potensial til å nå et internasjonalt publikum fra MEDIA-programmet. Nå får 14 norske filmer støtte.

Europeiske produsenter kan søke om tilskudd til å utvikle filmprosjekter som har potensial til å nå et internasjonalt publikum fra MEDIA-programmet. Nå får 14 norske filmer støtte.

De seks norske produksjonsselskapene som hevdet seg i hard konkurranse med filmselskap fra hele Europa, er Paradox Produksjon, Spillefilmkompaniet 4 1/2, Cinenord, Graceland, Mediamente og Exposed Film. De tre første søkte og fikk utviklingstilskudd til mellom tre og fire prosjekter, de tre siste søkte og fikk tilskudd til enkeltprosjekter. Dette melder Media Desk Norge.

Prosjektene som foreløpig er i en tidlig utviklingsfase, speiler mangfoldet i norsk film. De favner så vel unge som etablerte filmskapere og spenner fra science fiction for barn til dokumentarfilm.

– Å få støtte fra MEDIA betyr at prosjektene våre er vurdert og anerkjent av europeiske konsulenter, noe som har en stor verdi. Det å få denne tilliten på et europeisk plan gir oss kanskje først og fremst en trygghet i prosjektet som sier at vi er på god vei, samtidig som vi får ekstra økonomiske muskler å sette inn i utviklingsarbeidet, sier produsent Karin Julsrud i Spillefilmkompaniet 4 ½.

Ungdomsfilmen Yatzy er ett av prosjektene til 4 1/2 der Harald Rosenløw Eegs skriver manus og Katja Eyde Jacobsen er regissør. Et annet prosjekt er Marius Holsts lenge planlagte film om Bastøy.

Også produsent Finn Gjerdrum i Paradox Filmproduksjon ser utviklingsstøtten fra MEDIA som en mulighet til å satse både på unge talenter og bygge videre på etablerte filmskapere. Blant den førstnevnte gruppen er Andreas J. Riiser, fersk fra filmskolen med prosjektet The fucked up love test, mens Petter Næss definitivt tilhører de etablerte og er påtenkt som regissør på filmen Regnskap.

Vi er veldig glade for å ha blitt valgt ut i denne tøffe konkurransen, vi ønsker å bruke støtten til å gi publikum kvalitetsfilmer for barn og ungdom, sier produsent Tanya Badendyck i produksjonsselskapet Cinenord som fikk tilskudd til å utvikle fire filmer, deriblant familiefilmen Helt sjef med Ole Martin Hafsmo som regissør og ungdomsfilmen Vegas med Gunnar Vikene som manusforfatter og regissør.

MEDIA 2007 er EUs program for å styrke film-, fjernsyns- og multimediabransjen i Europa gjennom et mangfold av ulike satsinger og tilskuddsordninger som kan søkes av produsenter, distributører, festivaler, filmskoler og andre i den audiovisuelle bransjen. Norge deltar gjennom EØS avtalen. Et eget informasjons- og rådgivningskontor for MEDIA-programmet, MEDIA Desk Norge, er en del av Norsk filmfond.

I alt mottok MEDIA-programmet i denne runden 637 søknader hvorav 237 ble valgt ut på grunnlag av prosjektets kvalitet og produsenten kvalifikasjoner. Samlet var tilskuddsbeløpet til utvikling av europeiske filmer på 14.395.000 € eller 115.1 millioner kroner.

Foto: Produsentene Finn Gjerdrum (t.v.) og Stein B. Kvae (t.h.).

EU-støtte til 14 norske filmer

Europeiske produsenter kan søke om tilskudd til å utvikle filmprosjekter som har potensial til å nå et internasjonalt publikum fra MEDIA-programmet. Nå får 14 norske filmer støtte.

Europeiske produsenter kan søke om tilskudd til å utvikle filmprosjekter som har potensial til å nå et internasjonalt publikum fra MEDIA-programmet. Nå får 14 norske filmer støtte.

De seks norske produksjonsselskapene som hevdet seg i hard konkurranse med filmselskap fra hele Europa, er Paradox Produksjon, Spillefilmkompaniet 4 1/2, Cinenord, Graceland, Mediamente og Exposed Film. De tre første søkte og fikk utviklingstilskudd til mellom tre og fire prosjekter, de tre siste søkte og fikk tilskudd til enkeltprosjekter. Dette melder Media Desk Norge.

Prosjektene som foreløpig er i en tidlig utviklingsfase, speiler mangfoldet i norsk film. De favner så vel unge som etablerte filmskapere og spenner fra science fiction for barn til dokumentarfilm.

– Å få støtte fra MEDIA betyr at prosjektene våre er vurdert og anerkjent av europeiske konsulenter, noe som har en stor verdi. Det å få denne tilliten på et europeisk plan gir oss kanskje først og fremst en trygghet i prosjektet som sier at vi er på god vei, samtidig som vi får ekstra økonomiske muskler å sette inn i utviklingsarbeidet, sier produsent Karin Julsrud i Spillefilmkompaniet 4 ½.

Ungdomsfilmen Yatzy er ett av prosjektene til 4 1/2 der Harald Rosenløw Eegs skriver manus og Katja Eyde Jacobsen er regissør. Et annet prosjekt er Marius Holsts lenge planlagte film om Bastøy.

Også produsent Finn Gjerdrum i Paradox Filmproduksjon ser utviklingsstøtten fra MEDIA som en mulighet til å satse både på unge talenter og bygge videre på etablerte filmskapere. Blant den førstnevnte gruppen er Andreas J. Riiser, fersk fra filmskolen med prosjektet The fucked up love test, mens Petter Næss definitivt tilhører de etablerte og er påtenkt som regissør på filmen Regnskap.

Vi er veldig glade for å ha blitt valgt ut i denne tøffe konkurransen, vi ønsker å bruke støtten til å gi publikum kvalitetsfilmer for barn og ungdom, sier produsent Tanya Badendyck i produksjonsselskapet Cinenord som fikk tilskudd til å utvikle fire filmer, deriblant familiefilmen Helt sjef med Ole Martin Hafsmo som regissør og ungdomsfilmen Vegas med Gunnar Vikene som manusforfatter og regissør.

MEDIA 2007 er EUs program for å styrke film-, fjernsyns- og multimediabransjen i Europa gjennom et mangfold av ulike satsinger og tilskuddsordninger som kan søkes av produsenter, distributører, festivaler, filmskoler og andre i den audiovisuelle bransjen. Norge deltar gjennom EØS avtalen. Et eget informasjons- og rådgivningskontor for MEDIA-programmet, MEDIA Desk Norge, er en del av Norsk filmfond.

I alt mottok MEDIA-programmet i denne runden 637 søknader hvorav 237 ble valgt ut på grunnlag av prosjektets kvalitet og produsenten kvalifikasjoner. Samlet var tilskuddsbeløpet til utvikling av europeiske filmer på 14.395.000 € eller 115.1 millioner kroner.

Foto: Produsentene Finn Gjerdrum (t.v.) og Stein B. Kvae (t.h.).

MENY