Deadline: Nordisk panorama

15. mai er deadline for påmelding av film til Nordisk Panorama. Denne nordiske filmfestivalen, som i år arrangeres i Århus, er blitt en viktig møteplass der nordiske co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

15. mai er deadline for påmelding av film til Nordisk Panorama. Denne nordiske filmfestivalen, som i år arrangeres i Århus, er blitt en viktig møteplass der nordiske co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

Nordisk Panorama, som arrangeres 22.-27. september i Århus, har blitt et viktig vindu ut til verden for nordisk kort- og dokumentarfilm. Det er også blitt en møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner. Den opprinnelige tanken bak etableringen av Nordisk Panorama – noe som første gangen fant sted i Grimstad i 1990 – var å skape en felles platform for distribusjon av nordisk kort- og dokumentarfilm ut i verden. Men etter hvert har arrangementet vokst seg til en viktig møteplass for nordiske filmskapere og produsenter som vil knytte tettere kontakt med kollegaer i andre nordiske land. Forumet for co-finansiering av dokumentarer – som er et sideprogram under Nordisk Panorama – er et ledd i denne utviklingen.

Under årets festival vil blant annet danske Jesper Just holde et seminar med sin filmfotograf Kasper Tuxen. Som vanlig vil Nordisk Panorama Marked gå av stabelen, det samme vil Nordisk Forum for samproduksjon av dokumentarfilmer.

Under Nordisk Panorama Event vil festivalen kunne tilby et bredt register av aktiviteter – fra utvikling av kort- og dokumentarprosjekter, til finansiering, distribusjon og visning. Det forventes at over 600 bransjefolk vil delta under årets festival.

Deadline for påmelding av prosjekter og filmer: 15. mai.

For mer info: www.filmkontakt.dk

Deadline: Nordisk panorama

15. mai er deadline for påmelding av film til Nordisk Panorama. Denne nordiske filmfestivalen, som i år arrangeres i Århus, er blitt en viktig møteplass der nordiske co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

15. mai er deadline for påmelding av film til Nordisk Panorama. Denne nordiske filmfestivalen, som i år arrangeres i Århus, er blitt en viktig møteplass der nordiske co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner.

Nordisk Panorama, som arrangeres 22.-27. september i Århus, har blitt et viktig vindu ut til verden for nordisk kort- og dokumentarfilm. Det er også blitt en møteplass hvor co-produksjoner planlegges og det omsettes for millioner. Den opprinnelige tanken bak etableringen av Nordisk Panorama – noe som første gangen fant sted i Grimstad i 1990 – var å skape en felles platform for distribusjon av nordisk kort- og dokumentarfilm ut i verden. Men etter hvert har arrangementet vokst seg til en viktig møteplass for nordiske filmskapere og produsenter som vil knytte tettere kontakt med kollegaer i andre nordiske land. Forumet for co-finansiering av dokumentarer – som er et sideprogram under Nordisk Panorama – er et ledd i denne utviklingen.

Under årets festival vil blant annet danske Jesper Just holde et seminar med sin filmfotograf Kasper Tuxen. Som vanlig vil Nordisk Panorama Marked gå av stabelen, det samme vil Nordisk Forum for samproduksjon av dokumentarfilmer.

Under Nordisk Panorama Event vil festivalen kunne tilby et bredt register av aktiviteter – fra utvikling av kort- og dokumentarprosjekter, til finansiering, distribusjon og visning. Det forventes at over 600 bransjefolk vil delta under årets festival.

Deadline for påmelding av prosjekter og filmer: 15. mai.

For mer info: www.filmkontakt.dk

MENY