Det stores problem

I Norge betraktes en film med lave besøkstall som mislykket, hevder Øystein Stene. Men skal film bare være et massemedium?

Skuespillermetoden som ble merkevare

Skuespillermetoden som ble merkevare

-Det regissøren og publikum ønsker av en skuespiller, er sårbarhet og åpenhet. I vårt sansearbeid lærer skuespilleren akkurat dette, forteller Susan Grace Cohen ved Actors’ Studio i New York.

Stanislavskijs metode

Stanislavskij-basert metodikk har hatt enorm innflytelse på den unge delen av norske skuespillere. I vår serie om skuespillerkunst forteller regissør og pedagog Tyra Tønnesen om metoden.

22/7: Kampen om fortellingen

Etter de grufulle hendelsene 22/7 forsøker vi alle å forstå. Vi trenger å sette det i et perspektiv, slik at vi kan sortere, slik at vi kan tenke, føle og handle adekvat, skriver Øystein Stene.

Å skape fra et høyere ego

– I film har man ofte ikke mye tid til forberedelser. En Tsjekhov-skuespiller vil raskt kunne utforske ulike energier, uten et langt resonnement på forhånd, sier Tsjekhov-pedagogen Lenard Petit.

Meisners metode

-En metode-skuespiller må ofte bruke lang tid på å fremkalle de riktige emosjoner. Meisner er mer effektivt og fokuserer mer på selve situasjonen, mener William Esper, Meisner-teknikkens fremste lærer.

Mike Travis’ konfliktfylte metode

Det er skuespillerens intuisjon som er viktig, ikke intelligensen, mener Mike Travis. Men er det egentlig en regiteknikk eller en skuespillerteknikk han fremmer med sin metode?

Stella Adlers ”magiske hvis”

– For Stella Adler var det avgjørende at skuespilleren sluttet med privat føleri og ble en virkelig kunstner, forteller Ron Burrus, en av de fremste amerikanske Adler-pedagoger.

Norsk filmskuespill anno 2010

En av hovedutfordringene til skuespilleriet i norsk film er å stole på et subtilt uttrykk. Samtidig som man tør å ta sjanser. Øystein Stene vurderer skuespillerprestasjonene i filmåret 2010.

Hvor norsk må norsk film være?

Rødt hjerte var ikke norsk nok til å få norske filmmidler. Øystein Stene mener at når norske filmer lages for et så bredt publikum som mulig får det flere reaksjonære konsekvenser.

– Vi må utfordre filmen!

Fremstår den klassiske filmfortellingen i dag som autoritær og lite troverdig? Vår lengsel etter virkelighet og sannhet gjør det nødvendig å utfordre filmmediet selv, mener Øystein Stene.

2011 – det store vannskillet?

Vil vi virkelig ha en statsoverbeskyttet filmbransje som holder nye, idealistiske stemmer på armlengdes avstand, spør Øystein Stene.

 

Filmanmelderne anmeldt

Hvorfor er filmanmelderne så engstelige for å si noe skjerpet og avklarende om skuespill? Med utgangspunkt i anmeldelsene av Inception anmelder Øystein Stene her anmelderne.
 

Filmskolens vilje til å feile

Filmskoledebatten må ses i større perspektiv, mener Øystein Stene. Hvis vi ikke kan skape rom for feiling, og heller ikke filmstudentene tilraner seg dette rommet, vil det ikke oppstå.

 

Skuespilleren som medieidiot

Hvorfor aksepterer skuespillerne at de i media må undergrave sin rolle i kunst og samfunnsliv med privat dilldall, spør Øystein Stene.

Filmskuespilleren

Hva er en filmskuespiller? Er det en annen kategori enn teaterskuespilleren? Går det an å utdanne filmskuespillere, spør Øystein Stene.

Skuespillermyten

– Kunstnermyter er utrolig seiglivede og de som kretser rundt skuespillere er kanskje de seigeste av alle, mener Øystein Stene.

Unngår samtidsdramatikken

Overraskende mange av kandidatene i opptak til Teaterhøgskolen velger tekster som er langt fra dem selv, mens få tar tak i samtidsdramatikken, mener Øystein Stene etter første juryrunde.

Kunstig kjønnspolarisering

I en tid hvor kjønnsidentitet er blitt mer komplekst, blir ikke kvotering bak kamera avgjørende, men våre tillærte måter å fortelle historier på, mener Øystein Stene.
 

Å gå glipp av Kristoffer Joner

Å bedømme et skuespillertalent kan være skummelt, skriver Øystein Stene. Som medlem av opptakskomiteen til Teaterhøgskolen frykter han at han skal gå glipp av en ny Kristoffer Joner.
 

MENY