Rushprint utvider satsingen på nett

Rushprint utvider satsingen på nett

I 2018 vil Rushprint forlate papir til fordel for en rendyrking av nettutgaven. Det vil gjøre oss istand til å gi våre lesere enda mer aktuelt og grundig stoff – der dere er, når dere ønsker det.

Fra og med 2018 melder Rushprint full overgang fra papir til web. Heretter kan vi love enda mer stoff på web, og du kan videreføre ditt nåværende abonnement i digitalt format ved innlogging (du vil få en henvendelse i januar der vi gjør rede for hvordan). Den nye webløsningen skal være oppe og gå fra 15.februar.

I en tid der så mange av leserne er på reisefot, og bladet kommer ut fire ganger i året, blir det vanskelig å holde aktualitetsnivået oppe i en papirutgave. Vi ønsker isteden at leserne skal få umiddelbar tilgang til Rushprint der de befinner seg til en hver tid – enten på et filmsett på Island, på festival i Berlin eller på trikken.

Vi vil som før ha en åpen side med daglig nyhetsstoff, men vi vil spisse satsingen på bransjestoff og fordypende artikler for de som er abonnenter. For samme beløpet som du betalte for fire papirutgaver i året, vil du få mer stoff gjennom daglige og ukentlige eksklusive og fordypende saker på web. Det vil si at du samlet sitter igjen med mer enn du fikk fra papirutgaven – og du slipper å vente på at posten skal få levert utgaven (det er altså ikke snakk om en digital versjon av den gamle papirutgaven, men fortløpende publisering på nett).

Et sentralt mål for 2018 er at vi skal kunne snu oss raskere for å fange opp nyhetsbildet – samtidig som vi fortsatt skal gå i dybden av mer komplekse problemstillinger. I en tid der dagspressen bygger ned sin film- og tv-dekning, skal rushprint.no framstå som et tydelig alternativ til trivialiseringen av film- og tv-stoff på nettet. Vi vil utnytte vår unike tilgang til fagressurser over hele landet for å hente fram enda flere stemmer, enda flere historier om hva som står på spill. Leserne skal få merke en omdreining, i antall nye stemmer og redaksjonelle saker som setter agenda. Vi har levert vesentlige tilskudd til ikke bare bransjedebatten, men også den offentlige debatten om film og tv, og skal fortsette med det. Det endrede styrkeforholdet mellom kinofilmen og seriedramaet vil også gjenspeile seg i vår dekning. Flere detaljer om den nye redaksjonelle satsingen kommer i løpet av januar. 

Og helt ferdig med papir er vi ikke: Vi har nemlig planer om å lage en spesialutgave på papir til Den norske filmfestivalen i Haugesund i august. Det vil vi komme tilbake til her på rushprint.no.

Kjetil Lismoen, redaktør i Rushprint.

For henvendelser om abonnement, send epost til: redaksjon@rushprint.no

Sorry, comments are closed for this post.

Rushprint utvider satsingen på nett

Rushprint utvider satsingen på nett

I 2018 vil Rushprint forlate papir til fordel for en rendyrking av nettutgaven. Det vil gjøre oss istand til å gi våre lesere enda mer aktuelt og grundig stoff – der dere er, når dere ønsker det.

Fra og med 2018 melder Rushprint full overgang fra papir til web. Heretter kan vi love enda mer stoff på web, og du kan videreføre ditt nåværende abonnement i digitalt format ved innlogging (du vil få en henvendelse i januar der vi gjør rede for hvordan). Den nye webløsningen skal være oppe og gå fra 15.februar.

I en tid der så mange av leserne er på reisefot, og bladet kommer ut fire ganger i året, blir det vanskelig å holde aktualitetsnivået oppe i en papirutgave. Vi ønsker isteden at leserne skal få umiddelbar tilgang til Rushprint der de befinner seg til en hver tid – enten på et filmsett på Island, på festival i Berlin eller på trikken.

Vi vil som før ha en åpen side med daglig nyhetsstoff, men vi vil spisse satsingen på bransjestoff og fordypende artikler for de som er abonnenter. For samme beløpet som du betalte for fire papirutgaver i året, vil du få mer stoff gjennom daglige og ukentlige eksklusive og fordypende saker på web. Det vil si at du samlet sitter igjen med mer enn du fikk fra papirutgaven – og du slipper å vente på at posten skal få levert utgaven (det er altså ikke snakk om en digital versjon av den gamle papirutgaven, men fortløpende publisering på nett).

Et sentralt mål for 2018 er at vi skal kunne snu oss raskere for å fange opp nyhetsbildet – samtidig som vi fortsatt skal gå i dybden av mer komplekse problemstillinger. I en tid der dagspressen bygger ned sin film- og tv-dekning, skal rushprint.no framstå som et tydelig alternativ til trivialiseringen av film- og tv-stoff på nettet. Vi vil utnytte vår unike tilgang til fagressurser over hele landet for å hente fram enda flere stemmer, enda flere historier om hva som står på spill. Leserne skal få merke en omdreining, i antall nye stemmer og redaksjonelle saker som setter agenda. Vi har levert vesentlige tilskudd til ikke bare bransjedebatten, men også den offentlige debatten om film og tv, og skal fortsette med det. Det endrede styrkeforholdet mellom kinofilmen og seriedramaet vil også gjenspeile seg i vår dekning. Flere detaljer om den nye redaksjonelle satsingen kommer i løpet av januar. 

Og helt ferdig med papir er vi ikke: Vi har nemlig planer om å lage en spesialutgave på papir til Den norske filmfestivalen i Haugesund i august. Det vil vi komme tilbake til her på rushprint.no.

Kjetil Lismoen, redaktør i Rushprint.

For henvendelser om abonnement, send epost til: redaksjon@rushprint.no

Sorry, comments are closed for this post.

MENY